• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

YALIMKAYA VE ÇEVRE KÖYLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Dernek Yönetim Kurulunun 30.11.2023 tarih ve 12 No.lu Kararı gereği “OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI” nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17.12.2023 Pazar günü saat 12.00 de, Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi No 15 Odunpazarı/Eskişehir adresindeki “İlk Adım Düğün Salonu2” de yapılmasına yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gün aynı yerde saat 15.00 de yapılacaktır. Bütün üyelerimizin katılımı rica olunur. 01.12.2023

Cihan TAKTEKİN

Yönetim Kurulu Adına Başkan

GÜNDEM MADDELERİ

1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-Yoklama

3-Divan Teşekkülü

4- Gündeme Eklenecek Maddelerin Görüşülmesi

5-Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

6-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve İbrası

7-Tahmini Bütçenin Okunması ve Oylanması

8-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış


DİKKAT
07 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE AKŞAMI SAAT 18.00 DE İLK ADIM DÜĞÜN SALONUNDA
Mesleki Eğitim ve LGS tercihleri hakkında 
Dernek Başkanımız Cihan Taktekin (Baksan Mes.Eğt.Mzk.Müdürü) ve Türk Telekom Mes Tek .Anadolu Lisesi Müdürü Hulusi ŞENTÜRK
Bilgilendirme toplantısı yapacaktır.
İsteyen tüm hemşehrilerimiz davetlidir.
Saygılarımızla

Yönetim Kurulu
YALIMKAYAÇEVRE KÖYLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ  OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulu “İlkadım düğün salonu” Emek mah.Atasoy sok No:29 Odunpazarı/Eskişehir(kapalı Pazar yanı) adresinde 21.Mart Pazar günü saat 13.00 de  aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 1 hafta sonra 28.Mart 2021 Pazar günü saat 13 de aynı gündemi le  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. 03.03.2021

 

YÖNETİM KURULU ADINA

 BAŞKAN

BAYRAM YUMRUKAYA

 

 

GÜNDEM

1- Açılış, Saygı duruşu, istiklal marşı.

2- Divanın teşekkülü

3- Gündeme ilave edilecek maddelerin görüşülmesi.

4- Yönetim Kurulu faaliyet ve  Denetim kurulu  raporu  okunması ve müzakeresi

5-Yönetim ve  Denetim kurullarının ayrı ayrı  ibrası

6- Tahmini bütçenin okunması ve oylanması

7- Yeni Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin yedekleri ile birlikte  seçimi.

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış


Geleneksel 6.Çatacık Pikniğimizde buluşmak dileğiyle...

Tüm dostlarımıza hemşerilerimize sevgi ve selamlar

Cihan TAKTEKİN

Dernek Başkanı


Eskişehir Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
YALIMKAYA TARIMSAL KALKINMA KOOPERETİFİ VE GELECEĞİ

YALIMKAYA

TARIMSAL KALKINMA KOOPERETİFİ VE GELECEĞİ

 

T.C. ANAYASI: MADDE 171- Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.

KOOPERATİFLER KANUNU:  MADDE:1163

(Değişik: 21/4/2004-5146/ 1 md.) Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kuruluşları yapılan tarımsal amaçlı kooperatifler tüzel kişiliklerdir.

Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmektir.

Gerek Anayasa ve gerek kanun ile belirlenen kooperatiflerin bir çok sorunları var, bu sorunlar yazımızın çok konusu olmamasına rağmen kısaca değinmekte fayda var. Şöyle ki;

 

  •  

hayvancılık, ormancılık konularındaki üretimini geliştirmek ve ihtiyaçlar

ile ilgili temin, tedarik, işleme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde

bulunmak, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş

sahası temin etmek, ekonomik gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan

  •  

sağlayıcı tedbirler almak amacıyla kurulmuş kooperatiflerdir. Söz konusu

  •  

önemli rol üstlenmişlerdir.

  •  

niteliğinde olup, tek amaçlı kooperatiflerin ayrı ayrı yaptıkları işleri tek

başına yapabilecek bir özelliğe sahiptir.

 

Tarımsal Kalkınma kooperatifleri çok amaçlı kooperatif türlerinden sayılsa da Yalımkaya Kalkınma Kooperatifi tek amaçlı bir kooperatifdir. Yani sadece “Orman ürünleri” üzerinde faaliyet sürdürmektedir. Oysa bu durum gelecekte  Yalımkaya köyü için çok hayırlı bir durum değildir. Çünkü geleceği sadece orman varlığı ile sınırlıdır. Gelecekte ormanların kesim işinin yasaklanması veya azalması  ile kooperatifin ömrü de bitecektir.

Bu gerçeği göz önüne alarak kooperatif Kırsal kalkınma projelerine yönelmesi gerekmektedir. Örneğin; Kısaca özetlersek, Hayvancılık, meyvecilik, tıbbı bitkiler, yaban hayatı ve kırsal turizm projeleri. Yıllardır söylediğimiz bu projeler için mera-coğrafi konum ve iklim çok uygundur. Kırsal turizm için ise Türkiye’de hiçbir yerde olmayan doğa yapısına sahiptir.

Kooperatif yönetimleri bu konular hakkında belli bilince sahip olsa da üyeler arasında  tekrar görüşülmesi gereken çok acil bir durumdur. Daha önceki yazımızda da belirtiğim üzere Yalımkaya koop ve başkanı Yaşar Ol’un desteği ile bazı taslak proje  çalışmaları ve görüşmeler yapılmıştır ve çok olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Şimdi ise üyeler olarak, yönetim olarak karar alınıp hızlıca  projelere başlanması gerekmektedir. Yıllardır yapılamamış bu projelerin, bu günlerin uygun  şartlarında,  devlet destek, hibelerin bir an önce değerlendirip, köylüye katkı ve kazanç sağlanması ve yörenin kalkınması sağlanmalıdır.Bayram Yumrukaya
Okunma Sayısı: 1153


34.204.198.73
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Bayram Yumrukaya

Yaşar Ol

Bayram Yumrukaya

Yüksel Bayar

Paşa Cıbır

Yaşar Ol

Yüksel Bayar

Bayram Yumrukaya

Bayram Yumrukaya

Cihan Taktekin

Prof.Dr. Ersin Yücel

Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top