• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
YALIMKAYA TARIMSAL KALKINMA KOOPERETİFİ VE GELECEĞİ

YALIMKAYA

TARIMSAL KALKINMA KOOPERETİFİ VE GELECEĞİ

 

T.C. ANAYASI: MADDE 171- Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.

KOOPERATİFLER KANUNU:  MADDE:1163

(Değişik: 21/4/2004-5146/ 1 md.) Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kuruluşları yapılan tarımsal amaçlı kooperatifler tüzel kişiliklerdir.

Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmektir.

Gerek Anayasa ve gerek kanun ile belirlenen kooperatiflerin bir çok sorunları var, bu sorunlar yazımızın çok konusu olmamasına rağmen kısaca değinmekte fayda var. Şöyle ki;

 

  •  

hayvancılık, ormancılık konularındaki üretimini geliştirmek ve ihtiyaçlar

ile ilgili temin, tedarik, işleme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde

bulunmak, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş

sahası temin etmek, ekonomik gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan

  •  

sağlayıcı tedbirler almak amacıyla kurulmuş kooperatiflerdir. Söz konusu

  •  

önemli rol üstlenmişlerdir.

  •  

niteliğinde olup, tek amaçlı kooperatiflerin ayrı ayrı yaptıkları işleri tek

başına yapabilecek bir özelliğe sahiptir.

 

Tarımsal Kalkınma kooperatifleri çok amaçlı kooperatif türlerinden sayılsa da Yalımkaya Kalkınma Kooperatifi tek amaçlı bir kooperatifdir. Yani sadece “Orman ürünleri” üzerinde faaliyet sürdürmektedir. Oysa bu durum gelecekte  Yalımkaya köyü için çok hayırlı bir durum değildir. Çünkü geleceği sadece orman varlığı ile sınırlıdır. Gelecekte ormanların kesim işinin yasaklanması veya azalması  ile kooperatifin ömrü de bitecektir.

Bu gerçeği göz önüne alarak kooperatif Kırsal kalkınma projelerine yönelmesi gerekmektedir. Örneğin; Kısaca özetlersek, Hayvancılık, meyvecilik, tıbbı bitkiler, yaban hayatı ve kırsal turizm projeleri. Yıllardır söylediğimiz bu projeler için mera-coğrafi konum ve iklim çok uygundur. Kırsal turizm için ise Türkiye’de hiçbir yerde olmayan doğa yapısına sahiptir.

Kooperatif yönetimleri bu konular hakkında belli bilince sahip olsa da üyeler arasında  tekrar görüşülmesi gereken çok acil bir durumdur. Daha önceki yazımızda da belirtiğim üzere Yalımkaya koop ve başkanı Yaşar Ol’un desteği ile bazı taslak proje  çalışmaları ve görüşmeler yapılmıştır ve çok olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Şimdi ise üyeler olarak, yönetim olarak karar alınıp hızlıca  projelere başlanması gerekmektedir. Yıllardır yapılamamış bu projelerin, bu günlerin uygun  şartlarında,  devlet destek, hibelerin bir an önce değerlendirip, köylüye katkı ve kazanç sağlanması ve yörenin kalkınması sağlanmalıdır.Bayram Yumrukaya
Okunma Sayısı: 525


3.238.107.166
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top